Татар хатын-кыз баш киеме «калфак»

Татар хатын-кыз баш киеме «калфак»
Этнография

Татар хатын-кыз баш киеме «калфак»
Казан татарлары
Казан губернасы
XIX йөз ахыры — XX йөз башы
Бәрхет, энҗе, чигү

Ещё больше вы увидиите в музее

Интересные экспонаты

Все
Археология
Әйберләр дөньясы
Корал
Кыйммәтле металлар
Монеты
Нумизматика
Табигать фәннәре бүлеге
Фарфор
Экспонаты
Этнография
Язма чыганаклар