Татар ир-атының бәйрәм киеме: халат, күлмәк, түбәтәй

Татар ир-атының бәйрәм киеме: халат, күлмәк, түбәтәй
Этнография

Татар ир-атының бәйрәм киеме: халат, күлмәк, түбәтәй
Казан губернасы
XX йөзнең 1 нче яртысы
Тукыма, парча, ука, алтын җепләр,
ялтыравыклар, тегү, аппликация, чигү

Ещё больше вы увидиите в музее

Интересные экспонаты

Все
Археология
Әйберләр дөньясы
Корал
Кыйммәтле металлар
Монеты
Нумизматика
Табигать фәннәре бүлеге
Фарфор
Экспонаты
Этнография
Язма чыганаклар