Уклау һәм кер үтүкләү өчен бәләк

Уклау һәм кер үтүкләү өчен бәләк
Этнография

Уклау һәм кер үтүкләү өчен бәләк
Урта Идел буе. Мордва-каратайлар
XX  йөз башы. агач, агачны уеп ясау, буяу  

Ещё больше вы увидиите в музее

Интересные экспонаты

Все
Археология
Әйберләр дөньясы
Корал
Кыйммәтле металлар
Монеты
Нумизматика
Табигать фәннәре бүлеге
Фарфор
Экспонаты
Этнография
Язма чыганаклар