Шәмаил. «Аятел-Көрси»

Шәмаил. «Аятел-Көрси»
Этнография

Шәмаил. «Аятел-Көрси».

В.В. Вараксин типолитографиясендә басылган.

Ш.Хөсәенов  нәшер иткән. 

Ещё больше вы увидиите в музее

Интересные экспонаты

Все
Археология
Әйберләр дөньясы
Корал
Кыйммәтле металлар
Монеты
Нумизматика
Табигать фәннәре бүлеге
Фарфор
Экспонаты
Этнография
Язма чыганаклар