Чүлмәк
Язма чыганаклар

Казан ханы Мөхәммәтәминнең сарай остасы Насыйр тарафыннан  эшләнгән чүлмәк. XVI  йөз башы.

Ещё больше вы увидиите в музее

Интересные экспонаты

Все
Археология
Әйберләр дөньясы
Корал
Кыйммәтле металлар
Монеты
Нумизматика
Табигать фәннәре бүлеге
Фарфор
Экспонаты
Этнография
Язма чыганаклар